Acacia
Home
Misiunea
Despre noi
Cui ne adresăm?
Evaluare poluare
Studii de mediu
Echipa ACACIA
Contact

Cautare

 

ACACIA vă oferă servicii în implementarea cerințelor legate de protecția mediului prin consultanță juridică și metodologică pe teme ecologice și întocmirea documentațiilor necesare pentru acorduri, avize, autorizări în protecția mediului.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin L nr. 265/2006, și ale OM nr. 97/2004 pentru modificarea și completarea OM nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu, ACACIA este atestată ca Auditor Principal pentru efectuarea bilanțurilor de mediu și ca Evaluator Principal pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, în următoarele domenii:

1. Agricultură, piscicultură și silvicultură;
2. Industria extractivă a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui și turbei;
3. Industria mineralelor și materialelor de construcții;
4. Industria chimică, petrochimică și a cauciucului;
5. Industria alimentară;
6. Gestiunea deșeurilor;
7. Proiecte de infrastructură;
8. Turism și recreere;
9. Alte tipuri de proiecte.    

Cui ne adresăm?
 
 
powered by infin