Acacia
Home
Misiunea
Despre noi
Cui ne adresăm?
Evaluare poluare
Studii de mediu
Echipa ACACIA
Contact

Cautare

 

Companiile ale căror activități au impact asupra mediului trebuie sa realizeze unul sau mai multe BM pentru a obține Autorizația de Mediu și/sau Avizul de Privatizare. Conform Ordinului nr. 184/1997, un BM poate avea 3 niveluri de complexitate: 0, I, II. 

BM nivel 0 este o “fișă de verificare conținând elemente caracteristice activității și care permite autorității de mediu competente să identifice și să stabilească necesitatea efectuării unui BM nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societății comerciale.”

BM nivel I este un “studiu de mediu constând din culegere de date și documentare (fără prelevare de probe și fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potențial sau efectiv de pe un amplasament.”

BM nivel II constă în “investigații asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanț de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevari de probe și analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.”    

Studii de mediu
Bilant de mediu
Studiu de impact
Studiu de risc
Documentatie tehnica AGA
 
 
powered by infin